Probiotyki

Szczep Bifidobacterium BB-12® wykazuje korzystne działanie na zdrowie niemowląt

A

Szczep Bifidobacterium BB-12® wykazuje korzystne działanie na zdrowie niemowląt

Bifidobacterium BB-12® to najlepiej udokumentowany klinicznie szczep Bifidobakterii na świecie, a ostatnio opublikowane rezultaty kolejnego badania wzbogacają listę publikacji na jego temat. W publikacji K. Chena i innych naukowców przedstawiono dane wskazujące na łagodzący wpływ Bifidobacterium BB-12® na nadmierny płacz i pobudliwość u niemowląt. Badacze doszli do wniosku, że szczep ten wykazuje dobroczynny wpływ bez względu na uwarunkowania demograficzne i podłoże genetyczne. To bardzo ważny wniosek, ponieważ trwa debata na temat korzyści szczepów probiotycznych w różnych grupach społecznych i w przypadku różnych mikrobiot.

Autorzy nowego opracowania sprawdzali też wpływ szczepu na sen niemowląt. Te, które przez 21 dni otrzymywały Bifidobacterium BB-12®, spały średnio o godzinę dłużej dziennie, a rodzice informowali o znacznej poprawie ich funkcjonowania w sferze fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Szczep Bifidobacterium BB-12® poprawił też regularność wypróżnień u niemowląt i konsystencję ich stolca w czasie 21-dniowego testu. 

Dr Cathrine Melsaether, starsza specjalistka ds. rozwoju badań klinicznych w firmie Chr. Hansen, podkreśla, że badanie sugeruje, iż szczep Bifidobacterium BB-12® przyczynia się do łagodzenia nadmiernego płaczu u małych dzieci. Wyniki badania wykazały, że w grupie przyjmującej przez 21 dni Bifidobacterium BB-12® było trzy razy więcej spokojniejszych dzieci niż w grupie placebo.

Wpływ na globalna populacje

Zdolność probiotycznego szczepu Bifidobacterium BB-12® do zmniejszania płaczliwości i drażliwości u niemowląt potwierdzają badania przeprowadzone w Chinach i we Włoszech, co sprawia, że szczep ten ma potencjał, aby wywrzeć globalny wpływ.

– Teraz więcej niemowląt i ich rodziców może w codziennym życiu korzystać z naszych odkryć – mówi Mehdi Sadaghian, doradca do spraw naukowych w firmie Chr. Hansen.

Zastrzeżenie: To jest informacja o składnikach produktów konsumpcyjnych skierowana do przedsiębiorstw oraz pracowników sektora ochrony zdrowia. Nie jest ona przeznaczona dla konsumentów końcowych produktów konsumpcyjnych. Twierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są weryfikowane przez władze ani przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Wszelkie informacje kierowane do konsumentów pozostają wyłączną odpowiedzialnością podmiotu wprowadzającego produkt końcowy na rynek. Powinien on przeprowadzić własne badania prawne oraz badanie przydatności produktu, aby zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych wymogów. Produkty te nie są lekami i nie są przeznaczone do zapobiegania jakimkolwiek chorobom ani do ich leczenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, prawdziwe i dokładne. Informacje te przedstawiają i podsumowują między innymi dane kliniczne na temat produktu(ów). Służą wyłącznie celom informacyjnym.

Bifidobacterium BB-12® jest produkowany przez firmę Chr. Hansen i od dziesięcioleci wykazuje genetyczną stabilność. BB-12® jest znakiem towarowym firmy Chr. Hansen A/S.

Powiązane posty

CP Kelco i Chr. Hansen rozwijają receptury vegurtów ambient

CP Kelco i Chr. Hansen rozwijają receptury vegurtów ambient

Najczęściej zadawane pytania dotyczące jogurtów

Najczęściej zadawane pytania dotyczące jogurtów

Jak zwiększyć wydajność nie obniżając jakości produktów mlecznych? – część 2

Jak zwiększyć wydajność nie obniżając jakości produktów mlecznych? – część 2