Polityka prywatności

A

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu funkcjonującego pod adresem improvingfood.com
 2. Administratorem danych osobowych jest CHR. HANSEN Poland Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 4 CZOSNÓW, 05-152 Polska NIP: 5252345528
 3. Adres kontaktowy Administratora to: kontakt@improvingfood.com

§ 2 Dane osobowe, sposób i cel ich przetwarzania

 1. Korzystanie z serwisu improvingfood.com, w szczególności dopisanie swojego adresu email do wysyłek newsletter może wymagać podania danych osobowych takich jak adres email Użytkownika.
 2. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza zapisu do newslettera Improvingfood.com uniemożliwi dopisanie Użytkownika do bazy mailingowej, do której kierowane są regularne wysyłki newslettera.
 3. Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli regularnych wysyłek treści za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie newslettera.
 4. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w § 2 punkcie 3 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w § 2 punkcie 3 zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, operatorzy wysyłek mailingowych, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w § 2 punkcie 3.

§ 3 Prawa Użytkownika przekazującego dane osobowe

 1. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę Improvingfood.com ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Przechowywanie danych osobowych i czas ich przetwarzania

 1. Dane będą przechowywane jedynie w formie elektronicznej na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych i serwisów online w oparciu o odrębne umowy.
 2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w § 2 punkcie 3, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub do czasu żądania usunięcia danych przez Użytkownika.

§ 5 Profilowanie i wykorzystanie danych w narzędziach analitycznych i reklamowych

 1. Dane użytkowników strony Improvingfood.com mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie Improvingfood.com wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę Improvingfood.com oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 3. Strona Improvingfood.com zbiera automatycznie tylko anonimowe informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkich plikach z informacjami zapisywanymi na urządzeniu użytkownika.
 4. Informacje zapisane w plikach cookies to anonimowe dane statystyczne dotyczące ruchu użytkownika w serwisie, nie pozwalają one na identyfikację użytkownika.
 5. Szczegółowe zasady stosowania plików cookies w serwisie Improvingfood.com zostały opisane w Polityce cookies.
 6. Pliki cookies trwałe pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres czasu (np. rok), a pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik może w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony Improvingfood.com, co może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania sklepu Improvingfood.com.