Všechny články

Úspěch v novém Centru pro mikrobiom

A

Úspěch v novém Centru pro mikrobiom

Centrum pro mikrobiom firmy Chr. Hansen v Horsholmu, Dánsko, dosáhlo důležitého milníku. V tomto novém středisku, které bylo otevřeno v roce 2016, byl zahájen vývojový proces pro první, striktně anaerobní bakterie s farmaceutickým potenciálem. Jedná se o významný krok k dosažení cíle, který si stanovil Chr. Hansen – stát se preferovaným partnerem v poskytování produktů mikrobiomu pro klinický vývoj v klíčových terapeutických oblastech.Zahájení prací je klíčovým krokem přípravy Centra pro mikrobiom na pilotní výrobu šarží striktně anaerobních bakterií jako aktivních farmaceutických složek pro první a druhou fázi klinických zkoušek.

V Centru pro mikrobiom momentálně probíhá kvalifikace cGMP (current Good Manufacturing Practices – Správná výrobní praxe) celého provozu a očekává se, že ještě v průběhu tohoto roku dánské zdravotnické úřady schválí Centrum pro mikrobiom pro farmaceutickou výrobu.

Související příspěvky

Probiotické džusy: objevte potenciál skrývající se v této kategorii výrobků

Probiotické džusy: objevte potenciál skrývající se v této kategorii výrobků

Chr. Hansen je druhou nejudržitelnější společností na světě pro rok 2022

Chr. Hansen je druhou nejudržitelnější společností na světě pro rok 2022

Řešení pro Váš ideální sýr

Řešení pro Váš ideální sýr