Všechny články

Úspěch v novém Centru pro mikrobiom

A

Úspěch v novém Centru pro mikrobiom

Centrum pro mikrobiom firmy Chr. Hansen v Horsholmu, Dánsko, dosáhlo důležitého milníku. V tomto novém středisku, které bylo otevřeno v roce 2016, byl zahájen vývojový proces pro první, striktně anaerobní bakterie s farmaceutickým potenciálem. Jedná se o významný krok k dosažení cíle, který si stanovil Chr. Hansen – stát se preferovaným partnerem v poskytování produktů mikrobiomu pro klinický vývoj v klíčových terapeutických oblastech.Zahájení prací je klíčovým krokem přípravy Centra pro mikrobiom na pilotní výrobu šarží striktně anaerobních bakterií jako aktivních farmaceutických složek pro první a druhou fázi klinických zkoušek.

V Centru pro mikrobiom momentálně probíhá kvalifikace cGMP (current Good Manufacturing Practices – Správná výrobní praxe) celého provozu a očekává se, že ještě v průběhu tohoto roku dánské zdravotnické úřady schválí Centrum pro mikrobiom pro farmaceutickou výrobu.

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

Související příspěvky

Budoucnost alternativ masných výrobků

Budoucnost alternativ masných výrobků

Zachovejte svěží ovocnou chuť svých bílých a růžových vín navzdory dopadům globálního oteplování

Zachovejte svěží ovocnou chuť svých bílých a růžových vín navzdory dopadům globálního oteplování

Tajemství skvěle chutnajících sýrů

Tajemství skvěle chutnajících sýrů