Category

Všechny články

Nejlépe hodnocená společnost s potravinářskými ingrediencemi na světě v trvalé udržitelnosti

Chr. Hansen – nejlépe hodnocená společnost s potravinářskými ingrediencemi na světě v trvalé udržitelnosti

By | Všechny články | No Comments

21. ledna 2020 společnost Corporate Knights, torontská firma specializovaná na výzkum v oblasti médií a investic, zveřejnila ve švýcarském Davosu svůj žebříček 100 nejlepších společností v trvalé udržitelnosti na světě (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”) pro rok 2020. Společnost Chr. Hansen se v tomto hodnocení umístila na druhém místě a upevnila tím svou pozici v čele světového žebříčku společností nejlepších v udržitelnosti a zůstává také nejlépe hodnocenou společností s potravinářskými ingrediencemi na světě. To nám dodává sílu, abychom spolu s našimi zákazníky pokračovali v inovacích, které vedou k udržitelné budoucnosti. Přečtěte si více

boj proti plýtvání potravinami

Spojme síly v udržitelnosti

By | Všechny články | No Comments

Boj proti plýtvání potravinami

Udržitelnost je v současnosti velké téma a mnoho spotřebitelů bere zodpovědnost do vlastních rukou a aktivně hledá cesty, jak zamezit plýtvání potravinami. Až 76 % evropských spotřebitelů věří, že hlavní zodpovědnost, jak předcházet plýtvání potravinami, je na nich samotných, avšak dělat taková udržitelná rozhodnutí není lehké. Co spotřebitelé potřebují je návod, jak přistupovat ke konzumaci potravin v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti.

V současnosti se jedna třetina potravin vyprodukovaných k lidské spotřebě buď znehodnotí, nebo se vyhodí, přestože 800 miliónů lidí na světě i nadále hladoví. Přitom k jejich nasycení by stačilo pouhých 25 % z tohoto množství vyhozených nebo jinak znehodnocených potravin.
Vysokoobrátkovost zboží, křehkost dodavatelských řetězců i relativně krátká doba trvanlivosti, to jsou hlavní důvody, proč spotřeba mléčných výrobků na rozvinutých trzích významně přispívá ke vzniku potravinového odpadu. 20 % mléčných výrobků vyprodukovaných v EU je vyhozeno a z tohoto množství pak 80 % znehodnoceno v důsledku překročení minimální doby trvanlivosti. Uveďme jeden příklad, 17 % všech vyrobených jogurtů se vyhodí, přitom s použitím bioochrany by se dala doba údržnosti takového výrobku prodloužit až o 10 dnů. Ročně by se tímto způsobem dalo ušetřit až 30 % všech vyhozených jogurtů.

Jedna z nejefektivnějších cest, jak snížit plýtvání potravinami, je zlepšení kvality potravin a tím i prodloužení jejich doby trvanlivosti. V Chr. Hansen jsme se zavázali, že budeme snižovat množství potravinového odpadu a to na globální úrovni, ale sami to nedokážeme. Máme však to štěstí, že naši zákazníci po celém světě jsou v tom s námi” říká Peter Thoeysen, Director, Dairy Bioprotection.

Přirozeně prodloužená doba trvanlivosti

Na podporu Strategie udržitelnosti 2020, kterou v Chr. Hansen máme, byla zadána dopadová studie, která měla za úkol prozkoumat potenciál výrobku FreshQ1  v oblasti snižování vyprodukovaného potravinového odpadu a finanční pobídky pro všechny zúčastněné strany v hodnotovém řetězci. Výsledky studie ukázaly, že u zákazníků, obeznámených s faktem, že použitím čistých potravinářských kultur se dá přirozeně prodloužit doba trvanlivosti výrobku a tím snížit množství potravinového odpadu, roste potenciál koupit si daný výrobek. Zákazníkům se líbilo zejména to, že koupí takového výrobku snižují množství odpadu, šetří vlastní peníze a přitom výrobek chutná pořád stejně dobře.

Umožnit spotřebitelům rozhodnout se a v případě jogurtů předcházet vzniku potravinového odpadu, je skrytou příležitostí výrobců jogurtů k navázání vztahu s těmito spotřebiteli”, říká Thoeysen.

Bioochranné kultury Chr. Hansen používané v mlékárenství, pomáhají udržovat čerstvost produktů, jako jsou jogurty a sýry. Tyto kultury jsou speciálně vybrané kvůli jejich schopnosti potlačit růst mikroorganismů způsobujících kažení, jako jsou plísně a kvasinky. Použitím přírodních dobrých bakterií k prodloužení doby trvanlivosti, mohou výrobci mléčných výrobků snižovat množství potravinového odpadu a zároveň vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů na produkty s tzv. čistou etiketou.

Ochrana značky

Bioochrana dělá více, než jen prodlužuje údržnost potravin, také pomáhá budovat a chránit značku. Dává výrobku konkurenční výhodu a posiluje důvěru mezi výrobci mléčných výrobků, maloobchodníky a spotřebiteli. Zajišťuje, že když výrobek dorazí k zákazníkovi, chuť a kvalita jsou pokaždé takové, jaké mají být.

Chr. Hansen využívá sílu dobrých bakterií ke zlepšování kvality potravin a zdraví a to nejen pro současnou generaci, ale i pro generace následující.

1 QBIS 2016. Dopadová studie nezávislé konzultační agentury QBIS zadaná společností Chr. Hansen.
Tato analýza dopadu na plýtvání potravinami v Evropě je založena na předpokladu, že se prodlouží doba trvanlivosti celkového množství vyprodukovaných jogurtů v EU v průměru o 7 dnů – konzervativní odhad potenciálu výrobku FreshQ®.

Jogurt s menším množstvím cukru

Sweety® Y-1, nejnovější inovace společnosti Chr. Hansen, zvolená Nejlepší mléčnou ingrediencí na světě

By | Všechny články | No Comments

Na 13. ročníku Global Dairy Congress v portugalském Lisabonu, získala společnost Chr. Hansen celosvětové uznání vyjádřené cenou Nejlepší mléčná ingredience na světě (Best Dairy Ingredient in the World) za nově uvedenou kulturu pro zakysané mléčné výrobky jako jsou jogurty, tvarohy, čerstvé sýry nebo kysané mléčné nápoje: Sweety® Y-1. Přečtěte si více

Probiotika Chr. Hansen

Obávaná chřipková sezóna klepe na dveře a nová studie odhaluje tajnou zbraň na snižování nákladů na chřipková onemocnění

By | Všechny články | No Comments

Nová zdravotně-ekonomická studie ukazuje, že užívání probiotik může pomoci snížit náklady na chřipková onemocnění. Údaje z mnoha studií již ukazují pozitivní vztah mezi příjmem určitých probiotik a sníženým počtem případů, kratším trváním a menší závažností chřipkových onemocnění1+2.  Zjištění ukazují značný potenciál úspor, které může užívání probiotik přinést snížením počtu dnů pracovní neschopnosti, návštěv u lékaře a množství předepsaných léků. Přečtěte si více

Bioochrana pro víno

Bioochrana pro vaše víno a značku

By | Všechny články | No Comments

Spotřebitelé očekávají, že výrobci vína sníží počet činitelů vstupujících do výroby vína na minimum. Fermentace je přirozený proces, který je znám již odpradávna. Způsobem, jak naplnit očekávání spotřebitelů a uspět v nové realitě výroby vína, je zaměřit se jak na alkoholovou tak na malolaktickou fermentaci. Přečtěte si více

Dobré bakterie

Éra dobrých bakterií

By | Všechny články | No Comments

Lidé si čím dál více uvědomují sílu dobrých bakterií a vliv, jaký tyto bakterie mohou mít na některé z největších výzev, před kterými svět stojí. Mezi tyto výzvy patří například plýtvání potravinami, nadměrné užívání antibiotik a potřeba udržitelnější zemědělské produkce, která by dokázala poskytnout dostatek potravy rostoucí světové populaci a současně zachovala naši planetu pro budoucí generace. Chr. Hansen je díky své 145leté historii výzkumů na poli mikrobiologie v jedinečné pozici se těchto výzev chopit. Přečtěte si více

Snížení množství potravinového odpadu přírodní cestou

By | Všechny články | No Comments

Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) jednu ze čtyř kalorií určenou pro konzumaci lidé nakonec nespotřebují. V době nedostatku jídla, kdy více než 800 miliónů lidí trpí hladem, je téma potravinového odpadu prioritním bodem pro politické činitele po celém světě, stejně tak i pro výrobce potravin a občanskou společnost. Kromě negativního sociálního a ekonomického dopadu na společnost plýtvání potravinami také způsobuje řadu přidružených problémů v souvislosti s životním prostředím, včetně zbytečných emisí skleníkových plynů a neefektivní využití vzácných zdrojů jako je voda a půda. Přečtěte si více

Vína s nízkým obsahem siřičitanů nebo bez nich

Nové možnosti pro vína bez siřičitanů nebo jen s nízkým obsahem

By | Všechny články | No Comments

Poptávka zákazníků se v potravinářském a nápojovém sektoru rychle vyvíjí. Také vinařský průmysl je ovlivněn megatrendem „přírodních a čistých“ produktů. Spotřebitelé chtějí, aby vinaři minimalizovali použití exogenních faktorů, například chemických konzervantů. Trendem vinařského průmyslu po celém světě je vyrábět vína s nižším obsahem siřičitanů, nebo ještě lépe bez nich. Poptávka spotřebitelů spolu s odbornými znalostmi nyní umožňuje vyrábět vína bez siřičitanů. Přečtěte si více