Všechny články

Budoucnost alternativ masných výrobků

A

Budoucnost alternativ masných výrobků

Světový trh s rostlinnými alternativami masných výrobků roste. Nárůst popularity této kategorie s sebou nese i vyšší očekávání a požadavky na kvalitu. Spotřebitelé očekávají lepší chuť i vzhled rostlinných alternativ a také požadují, aby byly tyto výrobky zdravější. To vede ke zvyšování poptávky po chlazených výrobcích, které jsou oproti svým mraženým protějškům vnímány jako čerstvější i zdravější. Spotřebitelé také kladou důraz na menší množství aditiv. Dlouhý seznam ingrediencí a vysoký obsah sodíku mnohých výrobků z této kategorie často vede ke zklamání zákazníků.

Vyvíjející se požadavky trhu motivují výrobce, aby hledali cesty, jak nabídnout spotřebitelům zdravější alternativy masných výrobků s důrazem na jejich ekologickou produkci. Zejména chlazené produkty mohou představovat náročný úkol, a to jak z důvodu krátké doby trvanlivosti v porovnání s výrobky mraženými, tak také z hlediska udržení jejich čerstvosti. V Chr. Hansen chceme pomoci výrobcům rostlinných alternativ dosáhnout v této oblasti té nejvyšší úrovně kvality, ať už jde o stávající producenty nebo o ty, kteří se chystají do této oblasti teprve vstoupit. Na základě našich znalostí v oblasti technologie potravin a mikrobiologie se snažíme vyvíjet taková řešení, díky kterým budou potraviny zdravější, bezpečnější a lahodnější. Naše novinka SafePro® Flora Ctrl 01 obsahuje živé kultury, známé také jako „dobré bakterie”, které udrží výrobky déle čerstvé bez nutnosti použití dalších ingrediencí.

S kulturou SafePro® Flora Ctrl 01 jsou nejnovější rostlinné výrobky na trhu chráněny před znehodnocením pomocí starověké metody fermentace. Konkrétně tím, že vybrané potravinářské kultury soupeří s nežádoucími kontaminujícími mikroorganismy, které by jinak pro výrobek znamenaly zkázu. Použití tohoto produktu má tedy následující výhody: delší trvanlivost pro Vaše výrobky a více času na jejich konzumaci pro spotřebitele. Dále přináší menší potřebu přidávat antimikrobiální látky často s vysokým obsahem sodíku, tedy nižší i celkový obsah sodíku ve finálním výrobku, a čerstvost po celou dobu trvanlivosti pro čistou chuť těchto výrobků.

Pro výrobce je obrovským benefitem také lepší ochrana proti Listeria monocytogenes a méně znehodnocených výrobků v důsledku pomnožení kvasinek a plísní, což vylepší Váš profil udržitelnosti.

Velice nás těší, že můžeme pomoci výrobcům rostlinných alternativ objevit potenciál ukrytý v síle živých kultur.

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

Související příspěvky

Méně plýtvat, více žít díky nové generaci bioochranných kultur do mléčných výrobků

Méně plýtvat, více žít díky nové generaci bioochranných kultur do mléčných výrobků

Nová řada produktů společnosti Chr. Hansen cílí na farmářskou produkci mléčných výrobků

Nová řada produktů společnosti Chr. Hansen cílí na farmářskou produkci mléčných výrobků

Zachovejte svěží ovocnou chuť svých bílých a růžových vín navzdory dopadům globálního oteplování

Zachovejte svěží ovocnou chuť svých bílých a růžových vín navzdory dopadům globálního oteplování