Společnost Chr. Hansen přechází ze 100 % na obnovitelné zdroje energie pro ještě udržitelnější budoucnost

By | Všechny články | No Comments

K výrobě startovacích kultur a přírodních barviv společnosti Chr. Hansen se nyní v Dánsku používá výhradně zelená energie. Dva zbrusu nové solární parky, které jsou součástí 10leté dohody s dánskou společností Better Energy, jsou již v provozu a budou pokrývat 2/3 roční produkce energie. Toto množství odpovídá spotřebě 15 000 dánských domácností a roční potřebě energie pro výrobní závody společnosti Chr. Hansen v Dánsku, která tvoří 40 % spotřeby energie v Chr. Hansen celosvětově. Těmito snahami společnost Chr. Hansen přispívá ke kolektivnímu úsilí Dánska snížit do roku 2030 emise CO2 o 70 % a současně přispívá k budování udržitelného životního prostředí pro nadcházející generace.

„Chceme pozitivně přispět k přechodu na zelenou energii. Proto jsme se rozhodli kupovat sluneční energii od Better Energy, pocházející ze dvou nových solárních parků. Díky tomu zanechávají naše dobré bakterie a přírodní barviva zelenou stopu a to jak ve výrobních závodech na domácí půdě tak i u našich zákazníků,“ říká  Annemarie Meisling, senior director of Sustainability, Chr. Hansen.

Průkopnické rozhodnutí

Podle Petera Munck Søe-Jensena, EVP for Power Production & Asset Management v Better Energy je dohoda se společností  Chr. Hansen dobrým příkladem toho, jak mohou společnosti převzít zodpovědnost za vytváření nové energie z obnovitelných zdrojů ve prospěch celé země:

„Nakupovat elektřinu z našich dvou nových solárních parků po dobu příštích 10 let je ze strany společnosti Chr. Hansen opravdu průlomové rozhodnutí. V současnosti máte možnost volby udělat něco skutečně jinak, vybrat si novou zelenou energii, čímž je přímo podpořen vznik dalších zelených elektráren. Tím, že společnosti přejdou na obnovitelné zdroje energie a budou kupovat zelenou energii, mohou světu přinést velkou změnu,“ vysvětluje.

Firma Energy Denmark podpoří dohodu tím, že bude udržovat rovnováhu mezi spotřebou a produkcí energie a bude řešit rozdíly vzniklé při nedostatku slunečního záření. V takovém případě bude dodávka energie pro Chr. Hansen pokryta z dalších obnovitelných zdrojů jako jsou vítr a bioplyn.

Po Dánsku bude následovat USA

Skvělou zprávou je, že tento model může být použit i v dalších zemích a v tomto směru již také byla přijata konkrétní opatření.

„K dnešnímu dni je spotřeba energie společností Chr. Hansen v USA sice poloviční oproti spotřebě v Dánsku, ale vzhledem k plánovanému rozšiřování výrobních závodů v příštích letech předpokládáme, že bude spotřeba energie růst. V současnosti ve Spojených státech jednáme s různými dodavateli energie pocházející z obnovitelných zdrojů, a hledáme někoho, s kým bychom mohli uzavřít stabilní dohodu,“ prozrazuje Jesper Deela Nielsen, senior manager in Global Sourcing, Chr. Hansen.

Ani současná výzva, které svět čelí v důsledku krize spojené s onemocněním COVID-19, nezměnila záměr společnosti Chr. Hansen podílet se na přechodu na zelenou energii a reagovat tak na změny klimatu. Právě naopak.

„Boj za udržitelnější budoucnost založený na regeneraci, reimaginaci a reformě nebyl nikdy tak důležitý. Doufáme, že světoví lídři, politici a vlády si to uvědomují a představí takový plán obnovy po COVID-19, který přechod na zelenou urychlí. V minulých měsících jsme byli svědky obrovského úsilí a spolupráce, které dokazují, že pokud existuje vůle jednat, ke změně může dojít rychle,“ uzavírá Chr. Hansen’s senior director of Sustainability, Annemarie Meisling.

Podívejte se na naše video níže:

Spolupráce pro vývoj řešení v oblasti fermentovaných rostlinných výrobků.

Společnost Chr. Hansen zvyšuje své aktivity v oblasti fermentovaných výrobků rostlinného původu

By | Všechny články | No Comments

Rostlinné alternativy mléčných výrobků získávají na popularitě

Z kategorie výrobků nedávno uvedených na trh jsou rostlinné alternativy mléčných výrobků segmentem, který velmi rychle roste a rozvíjí se. Je to proto, že se tyto výrobky těší zvyšující se oblibě. Udržitelná produkce potravin je celosvětově diskutovaným tématem, což vedlo k tomu, že se původně okrajový trh stále více přibližuje trhu většinovému. V současnosti si spotřebitelé po celém světě užívají inovativních možností flexitariánské nebo rostlinné stravy. Za posledních 12 měsíců bylo na trh uvedeno 160 nových značek fermentovaných rostlinných výrobků. Ve Spojených státech nyní představuje spotřeba rostlinných mlék více než 10 % objemu spotřeby konzumního mléka. Přečtěte si více

Nejlépe hodnocená společnost s potravinářskými ingrediencemi na světě v trvalé udržitelnosti

Chr. Hansen – nejlépe hodnocená společnost s potravinářskými ingrediencemi na světě v trvalé udržitelnosti

By | Všechny články | No Comments

21. ledna 2020 společnost Corporate Knights, torontská firma specializovaná na výzkum v oblasti médií a investic, zveřejnila ve švýcarském Davosu svůj žebříček 100 nejlepších společností v trvalé udržitelnosti na světě (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”) pro rok 2020. Společnost Chr. Hansen se v tomto hodnocení umístila na druhém místě a upevnila tím svou pozici v čele světového žebříčku společností nejlepších v udržitelnosti a zůstává také nejlépe hodnocenou společností s potravinářskými ingrediencemi na světě. To nám dodává sílu, abychom spolu s našimi zákazníky pokračovali v inovacích, které vedou k udržitelné budoucnosti. Přečtěte si více

boj proti plýtvání potravinami

Spojme síly v udržitelnosti

By | Všechny články | No Comments

Boj proti plýtvání potravinami

Udržitelnost je v současnosti velké téma a mnoho spotřebitelů bere zodpovědnost do vlastních rukou a aktivně hledá cesty, jak zamezit plýtvání potravinami. Až 76 % evropských spotřebitelů věří, že hlavní zodpovědnost, jak předcházet plýtvání potravinami, je na nich samotných, avšak dělat taková udržitelná rozhodnutí není lehké. Co spotřebitelé potřebují je návod, jak přistupovat ke konzumaci potravin v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti.

V současnosti se jedna třetina potravin vyprodukovaných k lidské spotřebě buď znehodnotí, nebo se vyhodí, přestože 800 miliónů lidí na světě i nadále hladoví. Přitom k jejich nasycení by stačilo pouhých 25 % z tohoto množství vyhozených nebo jinak znehodnocených potravin.
Vysokoobrátkovost zboží, křehkost dodavatelských řetězců i relativně krátká doba trvanlivosti, to jsou hlavní důvody, proč spotřeba mléčných výrobků na rozvinutých trzích významně přispívá ke vzniku potravinového odpadu. 20 % mléčných výrobků vyprodukovaných v EU je vyhozeno a z tohoto množství pak 80 % znehodnoceno v důsledku překročení minimální doby trvanlivosti. Uveďme jeden příklad, 17 % všech vyrobených jogurtů se vyhodí, přitom s použitím bioochrany by se dala doba údržnosti takového výrobku prodloužit až o 10 dnů. Ročně by se tímto způsobem dalo ušetřit až 30 % všech vyhozených jogurtů.

Jedna z nejefektivnějších cest, jak snížit plýtvání potravinami, je zlepšení kvality potravin a tím i prodloužení jejich doby trvanlivosti. V Chr. Hansen jsme se zavázali, že budeme snižovat množství potravinového odpadu a to na globální úrovni, ale sami to nedokážeme. Máme však to štěstí, že naši zákazníci po celém světě jsou v tom s námi” říká Peter Thoeysen, Director, Dairy Bioprotection.

Přirozeně prodloužená doba trvanlivosti

Na podporu Strategie udržitelnosti 2020, kterou v Chr. Hansen máme, byla zadána dopadová studie, která měla za úkol prozkoumat potenciál výrobku FreshQ1  v oblasti snižování vyprodukovaného potravinového odpadu a finanční pobídky pro všechny zúčastněné strany v hodnotovém řetězci. Výsledky studie ukázaly, že u zákazníků, obeznámených s faktem, že použitím čistých potravinářských kultur se dá přirozeně prodloužit doba trvanlivosti výrobku a tím snížit množství potravinového odpadu, roste potenciál koupit si daný výrobek. Zákazníkům se líbilo zejména to, že koupí takového výrobku snižují množství odpadu, šetří vlastní peníze a přitom výrobek chutná pořád stejně dobře.

Umožnit spotřebitelům rozhodnout se a v případě jogurtů předcházet vzniku potravinového odpadu, je skrytou příležitostí výrobců jogurtů k navázání vztahu s těmito spotřebiteli”, říká Thoeysen.

Bioochranné kultury Chr. Hansen používané v mlékárenství, pomáhají udržovat čerstvost produktů, jako jsou jogurty a sýry. Tyto kultury jsou speciálně vybrané kvůli jejich schopnosti potlačit růst mikroorganismů způsobujících kažení, jako jsou plísně a kvasinky. Použitím přírodních dobrých bakterií k prodloužení doby trvanlivosti, mohou výrobci mléčných výrobků snižovat množství potravinového odpadu a zároveň vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů na produkty s tzv. čistou etiketou.

Ochrana značky

Bioochrana dělá více, než jen prodlužuje údržnost potravin, také pomáhá budovat a chránit značku. Dává výrobku konkurenční výhodu a posiluje důvěru mezi výrobci mléčných výrobků, maloobchodníky a spotřebiteli. Zajišťuje, že když výrobek dorazí k zákazníkovi, chuť a kvalita jsou pokaždé takové, jaké mají být.

Chr. Hansen využívá sílu dobrých bakterií ke zlepšování kvality potravin a zdraví a to nejen pro současnou generaci, ale i pro generace následující.

1 QBIS 2016. Dopadová studie nezávislé konzultační agentury QBIS zadaná společností Chr. Hansen.
Tato analýza dopadu na plýtvání potravinami v Evropě je založena na předpokladu, že se prodlouží doba trvanlivosti celkového množství vyprodukovaných jogurtů v EU v průměru o 7 dnů – konzervativní odhad potenciálu výrobku FreshQ®.

Jogurt s menším množstvím cukru

Sweety® Y-1, nejnovější inovace společnosti Chr. Hansen, zvolená Nejlepší mléčnou ingrediencí na světě

By | Všechny články | No Comments

Na 13. ročníku Global Dairy Congress v portugalském Lisabonu, získala společnost Chr. Hansen celosvětové uznání vyjádřené cenou Nejlepší mléčná ingredience na světě (Best Dairy Ingredient in the World) za nově uvedenou kulturu pro zakysané mléčné výrobky jako jsou jogurty, tvarohy, čerstvé sýry nebo kysané mléčné nápoje: Sweety® Y-1. Přečtěte si více

Probiotika Chr. Hansen

Obávaná chřipková sezóna klepe na dveře a nová studie odhaluje tajnou zbraň na snižování nákladů na chřipková onemocnění

By | Všechny články | No Comments

Nová zdravotně-ekonomická studie ukazuje, že užívání probiotik může pomoci snížit náklady na chřipková onemocnění. Údaje z mnoha studií již ukazují pozitivní vztah mezi příjmem určitých probiotik a sníženým počtem případů, kratším trváním a menší závažností chřipkových onemocnění1+2.  Zjištění ukazují značný potenciál úspor, které může užívání probiotik přinést snížením počtu dnů pracovní neschopnosti, návštěv u lékaře a množství předepsaných léků. Přečtěte si více

Bioochrana pro víno

Bioochrana pro vaše víno a značku

By | Všechny články | No Comments

Spotřebitelé očekávají, že výrobci vína sníží počet činitelů vstupujících do výroby vína na minimum. Fermentace je přirozený proces, který je znám již odpradávna. Způsobem, jak naplnit očekávání spotřebitelů a uspět v nové realitě výroby vína, je zaměřit se jak na alkoholovou tak na malolaktickou fermentaci. Přečtěte si více