Wszystkie wpisy

81% przychodów Chr. Hansen przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

A

81% przychodów Chr. Hansen przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

Chr. Hansen, jako firma odpowiedzialna społecznie, jest aktywnie zaangażowana w realizację globalnych celów ONZ, które wyznaczają kierunek zrównoważonego rozwoju świata do 2030 roku.

Światowe cele ONZ zostały określone we wrześniu 2015 roku i obowiązują wszystkie kraje członkowskie na najbliższe 15 lat. Inicjatywa ta określa 17 szczytnych wyzwań, które mają za zadanie przyczynić się do budowy lepszego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Chr. Hansen dostrzega istotę sprostania tym wyzwaniom na co dzień, dlatego nasz obecny model biznesowy jest zintegrowany z globalnymi celami ONZ, które jest w stanie osiągnąć dzięki kluczowym kompetencjom i produktom. Szacunki całej gamy produktów Chr. Hansen pokazują, że aż 81% przychodów przyczynia się pozytywnie do realizacji wyznaczonych celów.

Nasza firma najprężniej angażuje się w trzy globalne cele ONZ. Są to:
– globalny cel nr 2: zero głodu. Wpieramy zrównoważone rolnictwo, dlatego naszym celem jest osiągnięcie do 2025 roku 25 milionów ha, które będą wspierane naturalnymi systemami ochrony roślin oferowanymi przez Chr. Hansen.
– globalny cel nr 3: dobre zdrowie i jakość życia. Aby wypełnić cel polegający na promowaniu dobrobytu, do 2020 roku zamierzamy wprowadzić na rynek 5 produktów (obejmujące probiotyki oraz dodatki do żywności redukujące zawartość soli, cukru i tłuszczów) z udokumentowanym działaniem zdrowotnym.
– globalny cel nr 12: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. To założenie odnosi się do ograniczenia marnotrawienia żywności i odpadów produkcyjnych, dlatego my do 2020 roku zakładamy zmniejszenie odpadów jogurtowych o 700 000 ton (co stanowi 2% globalnej produkcji).

Metodologia, dokumentacja całej naszej oferty produktowej i końcowe wnioski szacunków firmy Chr. Hansen zostały poddane weryfikacji przez firmę PwC.

W tym i kolejnych latach będziemy nadal realizować zadania przyczyniające się do poprawy globalnych celów ONZ oraz mierzyć i analizować nasz wpływ na ich spełnienie. Wierząc w założenia naprawy świata, zachęcamy również naszych partnerów, by razem z nami podjęli się tego wyzwania.

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

Powiązane posty

Zachowaj świeżość i owocowy aromat białych i różowych win mimo skutków globalnego ocieplenia

Zachowaj świeżość i owocowy aromat białych i różowych win mimo skutków globalnego ocieplenia

Sekret doskonałego smaku sera

Sekret doskonałego smaku sera

Chr. Hansen oferuje probiotyczne pastylki do ssania dla zdrowia zębów

Chr. Hansen oferuje probiotyczne pastylki do ssania dla zdrowia zębów