Monthly Archives

Sierpień 2020

Компания Chr. Hansen за будущее с благоприятным климатом

Chr. Hansen angażuje się na rzecz ograniczania zmian klimatu

By | Wszystkie wpisy | No Comments

Chr. Hansen dołączył do Business Ambition for 1.5°C, wspólnego apelu o pilne działania na rzecz klimatu. Wystosowały go agencje ONZ, biznes i liderzy przemysłu, którzy dostosowali swoją działalność do najbardziej ambitnego celu Porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatur do 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedindustrialnej. W związku z tym zobowiązujemy się do wyznaczenia ambitnego celu redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).
Czytaj więcej