Monthly Archives

Lipiec 2020

Odporność na antybiotyki

Antybiotykooporność: co powinniśmy zrobić?

By | Wszystkie wpisy | No Comments

Antybiotyki są od dawna przepisywane na wszystko, od zwykłego przeziębienia po ciężkie infekcje. Stanowią podstawę współczesnej medycyny – tylko w 2016 r. przyjmowało je 34% Europejczyków1. Oporność na antybiotyki sprawia, że wszyscy jesteśmy narażeni na skutki chorób i infekcji, które kiedyś można było łatwo wyleczyć właśnie tymi lekami.

Skala problemu

Tylko w Unii Europejskiej infekcje nie poddające się leczeniu antybiotykami zabijają 33 tys. osób rocznie2. W opublikowanym na początku roku raporcie ONZ oszacowała, że liczba ta może wzrosnąć na świecie do 10 mln do 2050 roku3. Nawet u dzikich zwierząt żyjących zarówno na lądzie4, jak i w wodzie5 stwierdzono obecność opornych szczepów bakterii. Dzieje się tak, ponieważ geny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe rozprzestrzeniają się w ekosystemach, co powoduje, że z czasem bakterie i inne mikroorganizmy budują oporność.

Znaczenie

Jest wiele czynników, które powodują, że antybiotykoodporność rośnie na całym świecie. Chociaż w leczeniu ludzi używa się mniej antybiotyków niż w hodowli zwierząt, to po uwzględnieniu większej liczebności i wagi zwierząt hodowanych każdego roku – ilość stosowana obecnie w medycynie może okazać się szkodliwa.

Jeśli pacjent, któremu przepisano antybiotyk, nie przyjmie pełnej dawki, zakażenie bakteriami może się przedłużać. Często rozmnażają się najsilniejsze szczepy, które tworzą bardziej oporną następną generację. Ponadto uważa się, że jedna trzecia recept na antybiotyki jest wydawana niepotrzebnie6. Mogą to być np. przypadki, gdy są one przepisywane w celu leczenia wirusów, podczas gdy antybiotyki leczą tylko choroby bakteryjne i wirusy nie reagują na nie.

Rozwiązanie

Co można zrobić? Oto kilka sposobów, które pomogą złagodzić zagrożenie antybiotykoopornością, zarówno lokalnie, jak i na większą skalę:

  1. Należy unikać stosowania antybiotyków w przypadku infekcji, które mogą być spowodowane przez wirusy, a przed leczeniem antybiotykami powinno się potwierdzać, że choroba jest pochodzenia bakteryjnego.
  2. Jeśli otrzymamy receptę, przyjmijmy wszystkie przepisane dawki, żeby zapewnić skuteczność leczenia i zminimalizować ryzyko wzmocnienia oporności bakterii.
  3. Należy unikać skażenia lokalnych ekosystemów i dróg wodnych poprzez niewłaściwe pozbywanie się nadmiaru leków.
  4. Poza odpowiednim stosowaniem antybiotyków w leczeniu, należy spożywać mięso, nabiał i jaja pochodzące od zwierząt hodowanych przy minimalnym użyciu antybiotyków.

Aby skutecznie stawić czoła globalnemu wyzwaniu, jakim jest oporność na antybiotyki, potrzebna jest globalna współpraca. Zmieniając nasze własne zachowania, zachęcamy do odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, a to może pomóc utorować drogę do przyszłości, w której nadal będziemy mogli polegać na ich ochronie.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338985
2 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181106104213.htm
3 https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_summary_EN.pdf?ua=1
4 http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/urban-wildlife-may-add-antibiotic-resistance-threat
5 https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190915130055.htm
6 https://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0503-unnecessary-prescriptions.html

Energia odnawialna w Chr. Hansen

Chr. Hansen przechodzi na 100 proc. energii z OZE, by przyszłość była lepsza

By | Wszystkie wpisy | No Comments

Kultury starterowe Chr. Hansen i naturalne barwniki są od dziś produkowane wyłącznie przy użyciu zielonej energii z Danii. Dwa zupełnie nowe parki solarne, które są częścią umowy z duńską firmą Better Energy, są już gotowe do pracy i zapewnią 2/3 rocznej produkcji prądu. Odpowiada to zużyciu 15 tys. duńskich gospodarstw domowych i rocznemu zapotrzebowaniu na energię duńskiej działalności Chr. Hansen, co stanowi 40 proc. globalnego zużycia energii przez Grupę. Dzięki tej inicjatywie Chr. Hansen przyczynia się do wspólnych wysiłków Danii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 o 70 procent w 2030 r. i dalszego zaangażowania naszej firmy na rzecz tworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

– Chcemy uczestniczyć w zielonej rewolucji energetycznej, dlatego zdecydowaliśmy się na zakup energii słonecznej z dwóch nowych parków Better Energy, aby nasze dobre bakterie i naturalne barwniki miały zielony ślad, zarówno w relacjach z naszymi klientami, jak i na rodzimym rynku, gdzie znajdują się jedne z naszych największych zakładów produkcyjnych – mówi Annemarie Meisling, Senior Director w dziale Zrównoważonego Rozwoju Chr. Hansen.

Przełomowa decyzja

Według Petera Muncka Søe-Jensena, wiceprezesa Better Energy odpowiedzialnego za produkcję energii i zarządzanie aktywami, umowa z Chr. Hansen jest dobrym przykładem na to, jak przedsiębiorstwa mogą podjąć wspólną odpowiedzialność za wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, z korzyścią dla całego kraju:

– Zakup energii elektrycznej z naszych dwóch nowych parków solarnych przez najbliższe 10 lat przez Chr. Hansen to przełomowa decyzja. Dziś można postawić na dostawy ekologicznej energii, co oznacza autentyczną zmianę, ponieważ bezpośrednio wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. Na drodze transformacji energetycznej firmy mogą dokonać potrzebnej na świecie zmiany, kupując zielony prąd – wyjaśnia.

Energy Denmark wesprze realizację umowy, odpowiadając za bilansowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej oraz za zarządzanie rozbieżnościami, które będą występować zawsze, gdy nie będzie świecić słońce. Chr. Hansen będzie więc zaopatrywany w prąd z kilku innych źródeł odnawialnych, takich jak elektrownie wiatrowe i biogaz.

USA następnym przystankiem

Dobre wieści są takie, że ten model może zostać powielony w innych krajach, a konkretne działania w tym kierunku zostały już podjęte.

– Obecnie nasza działalność i produkcja w Stanach Zjednoczonych zużywa około połowy energii Chr. Hansen w Danii, ale w związku z dalszym rozwojem w najbliższych latach spodziewamy się wzrostu tego zużycia. Prowadzimy dialog z różnymi dostawcami energii odnawialnej w USA pod kątem zawarcia satysfakcjonującego porozumienia – zdradza Jesper Deela Nielsen, Senior Manager w dziale Zaopatrzenia Chr. Hansen.

Obecne wyzwanie, przed którym stoi świat w związku z kryzysem COVID-19, nie wpłynęło na zaangażowanie Chr. Hansen na rzecz przechodzenia na zieloną energię, w odpowiedzi na zmiany klimatu. Wręcz przeciwnie.

– Walka o bardziej zrównoważoną przyszłość opartą na odbudowie, rekonceptualizacji i reformowaniu nigdy nie była bardziej istotna. Mamy nadzieję, że światowi przywódcy, politycy i rządy poprą plan naprawczy związany z COVID-19, który przyspieszy zieloną transformację. W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami ogromnej mobilizacji i współpracy, co dowodzi, że zmiany mogą nastąpić szybko, gdy istnieje wola działania – podsumowuje Annemarie Meisling, dyrektor w dziale Zrównoważonego Rozwoju Chr. Hansen.

Obejrzyj nasz film poniżej: